Om klubben

En kort berättelse om klubben Mälarmården.

 

Mälarmården är en lokalklubb i Svenska Vallhundsklubben, SvaK.
Vi bedriver tävlingsverksamhet, utbildar instruktörer, ordnar kurser samt arrangerar träningstillfällen och andra aktiviteter för våra medlemmar i Mälarmården.

Mälarmårdens vallhundsklubb bildades 1983.
Klubbens första årsmöte hölls på Vackstanäs hushålls skola i Nykvarn den 20 februari 1983.

Klubben kom till för att underlätta för Stockholm-Uppsala läns vallhundsklubb, Sulvk som tidigare hade hela Stockholm som upptagningsområde. Sörmlands vallhundsklubb var samtidigt vänliga att avstå en del av sitt upptagningsområde till Mälarmården.
Sulvk var tacksamma att Mälarmården tog hand om halva Stockholm, då det fram till dess varit ett tungt lass att ta hand om hela Stockholm ensamma. Sulvk visade sin tacksamhet bl a genom ett ekonomiskt bidrag till starten av Mälarmårdens VK.

 

Vart kommer namnet Mälarmården ifrån?
Klubben har hämtat sitt namn från namnet på ett bergigt skogsområde som sträcker sig från trakten av Katrineholm upp mot Åkers Styckebruk. Den kuperade skogsbygden Mälarmården ligger söder om Strängnäs, väster om Mariefred och kring Bergaån.

 

SVaKs stadgar:
Svenska Vallhundsklubben gäller att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för den arbetande vallhunden och djurägaren genom att:
– verka för att bevara och vidareutveckla den arbetande vallhundens bruksegenskaper till gagn för ägare av jordbrukets produktionsdjur
– väcka intresse för och främja avel av bruksmässigt, mentalt och fysiskt sunda, rasrena vallhundar.
– bevara och utveckla vallhundarnas specifika egenskaper och verka för utveckling av praktiskt bruk och utbildning av vallhunden.
– informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, vård och utbildning för god djurhantering.
– skapa, samarbeta med, och vidmakthålla goda relationer i omvärlden med andra organisationer som har den arbetande vallhunden i fokus.

 

Genom den här hemsidan vill vi på ett smidigt sätt nå ut till våra medlemmar, men vi hoppas att den även skall intressera andra utanför klubben.

Det här inlägget postades i Klubben. Bokmärk permalänken.